GIỚI THIỆU

Cuộc thi Tìm Kiếm Ý tưởng Khởi Nghiệp - HUFI STARTUP 2023 là cuộc thi được tổ chức thường niên của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên cũng như tạo cơ hội cho sinh viên phát triển các ý tưởng đổi mới sáng tạo, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM phát động Cuộc thi Tìm kiếm Ý tưởng khởi nghiệp,...

CHƯƠNG TRÌNH

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

HÌNH ẢNH